Elektrische vrachtauto’s maken binnenstad schoner

Vanaf deze maand vervoeren transporteur BREYTNER en groothandel Technische Unie hun goederen binnen Rotterdam met drie nieuwe volwaardige zero emissie trucks: 100% elektrische vrachtauto’s. De twee koplopers in duurzame logistiek worden bij dit project ondersteund door de gemeente Rotterdam en het Europese project FREVUE.

 

Net als andere steden kampt Rotterdam met problemen die verbonden zijn met goederenvervoer in de
stad: NOx-uitstoot, fijnstof en geluidsoverlast. Door de groei van online aankopen nemen deze
problemen nog toe. Om daar iets aan te doen maken overheid en bedrijfsleven zich via het
Rotterdamse programma Logistiek 010 samen sterk voor slimme, duurzame oplossingen. Pex
Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur: ‘In Logistiek 010 werken we met een
groeiend aantal partners aan meerdere projecten om de luchtkwaliteit én de bereikbaarheid van de
Rotterdamse binnenstad te verbeteren. De nieuwe elektrische vrachtwagens van BREYTNER en
Technische Unie zijn mooie voorbeelden van deze samenwerking.’

 

BREYTNER

BREYTNER Zero Emission Transport heeft zijn elektrische wagenpark sinds deze maand uitgebreid met
twee 19 tons vrachtwagens van het Oosterhoutse merk EMOSS: een verdubbeling van het aantal. De
aan de Waalhaven gevestigde transporteur kan hierdoor zijn emissievrije dienstverlening in Rotterdam
verbreden van mode- en meubelsector naar onder meer de facility-, en bouwsector. Ook elektrisch
verhuizen kan vanaf nu in Rotterdam. BREYTNER gaat hiervoor samenwerkingen aan met Mondial
Movers R. Vlot, Synergy Health en Condor Transport.

 

Technische Unie

Sinds begin juni rijdt Technische Unie voor het eerst met een elektrische truck van EMOSS in de
Rotterdamse binnenstad. De groothandel in technische installatiematerialen belevert de stad met deze
wagen vanuit haar vestiging in Strijen. Voor Technische Unie is dit een tweede pilot om ervaring op te
doen met elektrische mobiliteit, als voorbereiding op de toekomst van emissievrij logistiek transport in
de binnensteden.

 

FREVUE

De inzet van de nieuwe elektrische trucks in Rotterdam maakt deel uit van een project van het
Europese programma FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe), waarin ook Rotterdam en
FIER Automotive uit Helmond partner zijn. In het kader van het project zullen de trucks de komende
drie jaar nauwkeurig worden gemonitord. De analyse van deze data zorgt vervolgens voor input voor
vervolgstappen en opschaling naar grotere aantallen. FREVUE ondersteunt het project met geld en
kennis. Langenberg: ‘Rotterdam ondersteunt momenteel bedrijven die elektrische voertuigen
aankopen om gebruik te maken van de subsidieregelingen van FREVUE. Deze regeling is bedoeld om de
exploitatie van vrachtvoertuigen met nuluitstoot aan te moedigen.’

 

Serieuze business

Volgens FREVUE projectleider Jos Streng laten de ontwikkelingen in Rotterdam zien dat zero emissie
stadslogistiek geen theorie meer is, maar serieuze business. ‘Steeds meer (transport)bedrijven zien dat
volledig elektrische bedrijfsauto’s passen bij hun behoeften. Maar het aanbod van deze auto’s is nog
beperkt en de prijs is hoog.’ Om dit te doorbreken heeft de gemeente Rotterdam een Declaration of
Intent opgesteld om vrachtwagenfabrikanten aan te zetten meer en sneller elektrische voertuigen op
de markt te brengen. FREVUE partners hebben deze intentieverklaring overgenomen; op Europees
niveau wordt nu ook het belang ervan ingezien.

Voor de gemeente Rotterdam zijn deze projectresultaten een aanmoediging om door te gaan op de
ingeslagen weg. Streng: ‘Met het oog op de toekomst moet het plan van aanpak van FREVUE worden
opgeschaald. Dat is noodzakelijk om de stad tot een betere en gezondere plaats te maken.’

 

Over FREVUE

FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) wil aantonen aan bedrijven, consumenten en beleidsmakers hoe elektrische vrachtvoertuigen een oplossing kan bieden voor veel van de problemen
die momenteel de Europese steden beïnvloeden. Door slimmere, schonere logistiek worden onze
steden een gezondere en betere en leefomgeving, tevens zullen bedrijven efficiënter en productief
zijn.

Meer informatie over dit onderwerp via projectleider FREVUE, Jos Streng, mail: j.m.a.streng@rotterdam.nl