BREYTNER bestelt eerste Tesla Semi vrachtwagen voor Nederland

 click for English

 

ROTTERDAM – Pionier in zero-emissie transport BREYTNER uit Rotterdam haalt de eerste Tesla Semi elektrische vrachtwagen naar Nederland. Op het jaarcongres van Transport en Logistiek Nederland zaterdag 25 november maakte Arthur van Dijk, voorzitter van brancheorganisatie TLN dit namens BREYTNER dit bekend. Jerome Guillen, VP bij Tesla was hierbij aanwezig om meer te vertellen over de specificaties van de nieuwe Tesla Semi. De komst van de Tesla Semi in Nederland en Europa zet volgens velen de standaard voor een optimaal duurzaam logistiek proces en een toekomstbestendige distributie.

 

Volgens het principe dat 100% CO2 reductie mogelijk is, verzorgt BREYTNER elektrisch transport door heel Nederland. Hiermee neemt BREYTNER vanuit de markt het voortouw in met name stadsdistributie. Voor veel steden is het waarborgen van een schone luchtkwaliteit een steeds belangrijker wordende prioriteit. Niet in de laatste plaats door de van overheidswegen bepaalde klimaatdoelstellingen. Door de samenwerking met Tesla zet BREYTNER als eerste een nieuwe stap vooruit in deze ontwikkelende behoeften. “We willen graag voorop lopen in elektrisch transport, en dus ook met deze Tesla”, aldus Marie-José Baartmans, directeur van BREYTNER.

 

Tesla Semi in Nederland

“Het klopt dat er nog veel niet bekend is over het voertuig zelf”, vervolgt Baartmans, “Tesla zegt ons dat de eerste truck in Amerika in 2019 op de weg komt en dat hij daarna naar Europa komt. Voor gebruik hier zal hij wel moeten worden aangepast en door de typegoedkeuring komen.” Volgens Baartmans komt dit goed dankzij de ervaring van Jerome Guillen van Tesla in de Europese truckindustrie. Bovendien geeft de overheid signalen open te staan voor experimentele trajecten, die een dergelijke introductie kunnen versnellen.

 

Baartmans verwacht dat er met de komst van de Tesla Semi, een nieuwe standaard wordt gezet in de markt van elektrisch transport. Qua vooruitstrevende techniek, maar ook als het gaat over de nodige aankoopinvestering, doet Tesla een disruptieve zet op de Europeesche markt. “Met de prijsstelling van de Tesla Semi maakt Tesla een punt naar andere fabrikanten. Hierdoor wordt de TCO voor elektrisch transport een stuk realistischer.” Baartmans wil met BREYTNER het voortouw blijven nemen in de innovaties rondom schone stadsdistributie. “Wij willen niet afwachten wat regelgeving ons voordraagt, maar vanuit onze eigen norm de markt en onze klanten tot inspiratie en voorbeeld zijn voor een duurzaam en rendabel logistiek proces.”

 

Meer informatie of kennismaken met de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op »

 


BREYTNER orders 1st Tesla Semi truck for the Netherlands

 

ROTTERDAM – Zero Emission transport pioneer BREYTNER from Rotterdam brings the 1st Tesla Semi truck to the Netherlands. During the annual seminar of transport branch organisation TLN, Arthur van Dijk (Chairman) announced the pre-order of BREYTNER. Jerome Guillen, VP at Tesla was present to tell the audience more about the specifications of the new Tesla Semi truck. The arrival of the Tesla Semi in the Netherlands and Europe sets according many, the standard for an optimal sustainable logistical process and future proof distribution.

 

According the principle that 100% C02 reduction is possible, BREYTNER facilitates zero emission transport within the whole of the Netherlands. With this as mission, BREYTNER leads the way in city distribution. For many major cities securing better air quality has become a priority. Not in the least due to climate goals set by the national government.

By working with Tesla BREYTNER takes a new step forward in these further evolving needs. 
”We want to be a frontrunner in Zero Emission Transport, and Tesla has the same ambition” according Marie-José Baartmans, managing director of BREYTNER.

 

Tesla Semi in the Nederlands

“Not all specs of the vehicle are clear at this point” states Baartmans, “Tesla tells us that the first truck will be on the road in the US in 2019, and that after 2019 the truck will come to Europe. Before it can be deployed, it has to be adjusted to get a European type approval”. According to Baartmans this will not be a problem, thanks to the experience of Tesla’s Jerome Guillen in the European truck industry. Furthermore the Dutch government gives signals to be open for trials that can influence a European introduction of electric trucks.

 

Baartmans expects that with the Tesla a new standard will be set in the market for fully electric trucks. Based on progressive technology but also looking at the necessary investment in the vehicle Tesla makes a disruptive move on the European market. “With the current price level, Tesla sets the benchmark for other OEMs (truckmanufacturers). This makes a competitive TCo much more realistic”. Baartmans continues to be a frontrunner in zero emission city distribution, “we do not want to wait until we are restricted by legislation but want to set the norm for our branch and customers, to inspire them and be an example for a sustainable and profitable process”.